Žolinės raštai vilkijos krašte

ŽOLINĖ Vilkijos krašte šį kartą buvo švenčiama ypač įspūdingai. Rugpjūčio 15-tosios renginyje, kurį Akuotų kaime organizavo Vilkijos apylinkių seniūnija, kultūros centras ir Saulėtekių bendruomenė, linksminosi visų kartų vietiniai ir aplinkinių kraštų gyventojai. ,,Prisimindami mūsų senolių tradicijas, puoselėdami pagarbią meilę savo kraštui, išlaikykime bendrystės jausmą ne tik šiandienos, bet ir būsimoms kartoms“- sveikindami šventės dalyvius, linkėjo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis, Vilkijos Švento Jurgio parapijos klebonas Linas Šipavičius, krašto seniūnas Arūnas Bačiūnas. Atkurtos Lietuvos 100-čiui skirta balionų puokšte, savo spalvomis simbolizuojančia mūsų valstybę, Kauno rajoną ir Vilkijos kraštą bei Saulėtekių himnu (žodž. ir muz. vietinės poetės Vijolės Stanislovaitienės) buvo duotas startas įvairiausioms šventinėms veikloms. Vilkijos kultūros centro direktorė Laima Borovaja pristatė vaikams skirtą edukacinių užsiėmimų etnokultūrinį projektą ,,Mažosios Žolinės raštuose“, kurį finansavo Kauno rajono savivaldybė. Vilkijos krašto vaikai, vadovaujami Vilkijos gimnazijos technologijų ir dailės mokytojų Arūno Zalansko ir Egidijos Jocienės, susipažinę su senovine lietuviška simbolika, gamino ir renginio metu visiems pristatė tradicinės ornamentikos dirbinius iš medžio, popieriaus, šieno, kitų gamtinių medžiagų, puošė savo veidus ir rankas tradicinės ornamentikos piešiniais.

Kiekvienais metais Vilkijos krašto Žolinės šventėje vyksta sportiniai konkursai ir varžytuvės. Taikliausi krepšininkai buvo apdovanoti seniūno taurėmis ir medaliais. Rankos lenkimo rungčių ir giros stūmimo nugalėtojai pasipuošė lietuviško mėsos gaminio-skilandžio prizais, gražiausių Žolinių puokščių kūrėjos buvo pradžiugintos įvairiomis asmeninėmis dovanėlėmis. Jau keletą metų iš eilės įspūdingiausią Žolinės puokštę pristatė Liučiūnų laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė Elena Tarolienė. Mažiesiems šventės dalyviams buvo skirta daug įvairiausių atrakcijų: „laimingoji“ vaikų loterija, batutai, piešimas ant veidukų, kurias dovanojo kraštiečiai N. Vasiliauskienė, A. Paulauskienė, Franz Baesch. Renginį papuošė Janinos Marcinkevičienės pačios išaugintos ir dovanotos gėlės. Šventės dalyvius savo atliekama daina pasveikino seniūnas A. Bačiūnas, pramoginiu šokiu jaunieji saulėtekiečiai Saulena ir Erlandas Kadišos. Visus linksmino gausus būrys Vilkijos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų: Padauguvos moterų vokalinis ansamblis (vad. J. Šalčius), Laimos ir Reginos duetas, G. Semiochinienė, E. Kvainskas, linijinių šokių kolektyvas „Skrajūnė“, proginių šokių klubo „Šokime kartu“ (vad. L. Maliukevičienė) nariai, muzikinė grupė ,,Judošiai“, Čekiškės liaudiškų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Volungė“ (vad. J. Girdauskienė). Renginį vainikavo fejerverkai bei linksma vakaronė su muzikinėmis grupėmis ,,Subatėlė“ ir ,,Lietuvaičiai“, kurią dovanojo rėmėjai AB ,, Vilkijos ūkis“, AB ,,Ecowood“, ūkininkas V. Kregždė. L. Borovaja Vilkijos kultūros centro direktorė

© PigiosSvetaines.lt